UT 1e in Nederland met geautomatiseerd BSA ondersteuningsproces in OSIRIS!

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt vanaf september 2013 gestuurd op het uitgeven van een Bindend Studie Advies (BSA) voor de eerstejaars universitaire bachelor studenten.

De Universiteit Twente is de eerste Nederlandse universiteit waarbij het ondersteuningsproces voor BSA geheel geautomatiseerd verloopt, inclusief het informeren van de student over zijn/haar advies. Het automatiseren van dit proces in OSIRIS betekent een belangrijke efficiëntieslag. Gebruikers kunnen nu letterlijk ‘met een druk op de knop’ de adviezen berekenen, vaststellen, de studenten hierover informeren en de brief aan de student archiveren in DECOS.

Normaliter worden na het berekenen van de adviezen, per opleiding, alle BSA brieven gegenereerd in één Word bestand voor alle studenten, wat veel handwerk oplevert. Denk aan documenten opknippen per student, per student document opslaan in het studentendossier, per student een e-mail opstellen, de juiste bijlage toevoegen en versturen. Het automatiseren van dit proces in OSIRIS betekent voor de eindgebruikers vooral een makkelijk te onderhouden oplossing, waar geen handwerk meer aan te pas komt.

Deze oplossing is mede-mogelijk gemaakt door de UT-brede BSA projectgroep: Carmen Olde Scholtenhuis (ICTS), Liesbeth Christochowich (CES), Astrid Oppers (CES), Gert Jan Baan (CES) Sarah Bosch (GW), Sharon Vonk (EWI), Inge Boomkamp (S&B), Kitty Ros (CES), Roger Quaedvlieg (ICTS), John Davina (ICTS), Herman Poorthuis (B&A), Nadia Oumnad (CES).